Vai ai contenuti
Proverbi
DialettoPer il significato di alcune parole provate a cercare nel Dizionario,-Lessico

Proverbi

- E moriche alla fratta, quantu so bbone quanno so fatte, quanno è l'ora elle ficora schiaffate n'culu le moriche.
- E' meglio che la trippa crepa che lo vinu se spreca.
- A cerqua fa l'janne.
- Chi se 'nne va a lettu co lli monelli, se rizza scompisciatu.
- S'è refattu notte e llu porcu no revè, t'è ninu t'è, t'è ninu t'è !
- Te più corna tu, che n'u canestru e ciammotte.
- L'asenu porta a paglia e l'asenu se lla remagna.
- A allina ammucchia ammucchia arria u pucinillu e smucchia.
- Tira più 'npilu e soreca n'ammonte, che 'nparu e boi n'abballe.
- I sordi fau ji l'acqua n'ammonte.
- L'acqua se chiama sghizza, chi la ò se rizza.
- Attacca l'asenu do ò u padrone, e lassa che se scorteca.
- U scarparu va 'ngiru co lle scarpi sfasciate.
- D'agli d'agli da cipolle diventanu agli.
- Quanno a occa magna e llu culu rende, 'nculu alle medicine e chi le venne.
- Capilli e guai, non mancanu mai.
- Pianu e costa è tutta robba nostra.
- A biastima gira gira, casca 'ncapu a chi la tira.
- Se Gennaru non gennarea a febbraru la rapparea.
- A nèe marzolina dura dalla sera alla matina.
- U veru toru se vede co lla vacca cioppa.
- Gesù Cristu li fa belli, po' se struppienu co lle mani se.
- Magna e fatte rossu piglia moglie e dagli addossu.
- Quannu u furnu è callu, basta na frascuccia.
- Nebbia alla Serra, acqua pe'tterra.
- Chi te lu turdu mani e non lu pela co llu cazzu gli recapita a fortuna.
- Quanno a Serra mette u mantellu, vinni e pecora e compra l'ombrellu.
- Quanno u Velinu se mette u cappellu lassa le crapi e fatte u mantellu.
- Quanno u Velinu cala le braghe lassa u mantellu e fatte le crape.
- Chi va a Roma e non è usu, va peluso e revè carusu.
- Meti o ranu quanno è fattu e sa che rrimpi u saccu.
- Se rallarga se remette.
- Seta setacciu quello che me fa io te refaccio.
- Meglio ji alla Serra quanno pioe, che perde a briscola a 59!
- Se non pozzo batte saccu batto sacchittu.
- Chi non paga alla cassa, paga allu sportellu.
- Annu de nuci, tante le cruci.
- Dalla ficora ci nasce u ficorillu.
- A cerqua mena a janne.
- Turdu o merola fu, a coa la viddi.
- A messa vacci e alla passatella stacci.
- Nèe tonna, aspetta a seconna.
- U cetriolu va sempre 'nculu all'ortolanu.
- Lo senti cerqua se l'accetta taglia!
- Dalla botte piccola ci esce o vinu bonu....... ma ci nne esce pocu!
- Omo de panza, tanta sostanza.
- Chi e nasu abbonda e cazzu sfonda.
- A atta frettolosa fece i figli cechi.
- Pilu rusciu e cane pezzatu, schioppalu appena natu.
- Se sputi pell'aria, te recasca 'ncapu.
- Li capisciu jiaseni i confetti???
- Chi pratica collu cioppu, se 'npara a cioppecà.
- E meglio mela vau alli porci.
- Do va a vacca, va pure u vetellu.
- Quanno pioe e tira ventu, è meglio stasse a entro.
- E' maritetu su vecchiu?? Essolu com'è !!
- Che te a coccia solu pe spartì e recchie ??
- Mani piena se remena.
- Strigni u culillu, quanno sta solillu.
- Chi pecora se fà, u lupu se lla magna.
- Donna, fargia, e mola più la batti e più va bona.
- Chi o bene non lo ho, o male non gli manca.
- Fra cici, facioli e lenticchie, i meglio legumi sò lle sargicce.
- A cera senne và e llu mortu non cammina.
- Au au au quante bestie che ne vau.
- Zittu zittu, miu miu frega u mortu e pure u viu.
- La ragiò ò la ragiò, o granturcu la stagiò, u pesce ò lu sguazzo e la soreca???
- E tussi tussi e pissi pissi, quantu me piace u buciu da ddo pisci.
- Non sapete fa mancu u O co llu picchieru! Ehh !!! Che cazzu !!!
- Fatte i cazzi te, fattelli a casta, no ji cerchenno chi te roppe l'ossa.
- Quanno u diaolu se restregne significa che ò l'anima.
- L'asenu, quanno se ji a tentà a coa, se accorse che non la tenea più.
- A Marcetelli se ci va pe circhi, che se ci va pe jatte no rescappi.
- A mamma pe lu figliu se llu lea u occonillu, lu figliu pe la mamma se llu piglia e se llu magna.
- O trita, o spiccia l'ara.
- Chi sta arreto me passa, chi sta 'nanzi me lassa.
- Forza lengua, senno' te taglio.
- Gesù Cristu a mete e San Pietro a fa i barzi.
- Chi piglia moglie piglia guai, chi non la piglia non repusa mai.
- Quanno u boe no ho arà avoglia a tuzzicà.
- Tantu fa a mamma pe lla figlia, po la mette mmani a sa canaglia!
- Lassa sta se perse a moglie e Stattefittu la retroo'.
- Femmna che cammina e move l'anca, se puttana no e' pocu ci manca.
- Prima ellu matrimoniu a mamma ice allu figliu: "A mamma apri l'occhi e bene spanni
no e' u callaru che lu recagni".
- Gesù Cristu non paga tutti i jorni, ma quann'è sabbato ha pagatu tutti.
- Fa piu' un ciecu a casa se, che unu che ci vede a quella ell'atri.
- Pe fa' piove e pe cagà, Cristu non lu pregà.
- Arza u culu abbassa u capu 'nfila 'nfila non è peccatu.
- Longa longa me nne stea, venne unu e me seppea me te ette 'na seppatura quanno è longa la mia statura! che cos'è?
- Culu che non vistu mai camicia quanno la vede se fa na risa.
- Turano attura, Spedinu spegne e Sant'Anatolia repara e fregne!!!
- A neve tonna aspetta a seconna.
- Neve quadra aspetta l'atra.
- Curri merla che la fratte è longa.
- Au, au.. quanti lebberi ne vau! Se so na diecina gli sparo co lla carabina, Se so na Famiglietta gli sparo co lla doppietta
e se stau allu solitu posto gli sparo co lu sovrappostu, se n'atro invece è cioppu va bè quarsiasi schioppu!
- Chi non conosce vergogna, tuttu u munnu è llu sé.
- Tu compare me po girà tutta L'Italia e lla Sardegna ma n'atru come mi lu troi 'nfregna.
- Fioccu non fa tela, ma fioccu fece tela.
- Pe conosce bene na badascia 'gna guardalla dallu buciu ella chiae.
- Chi è sverdu a magnà è sverdu pure a laorà.
- Chi è bellu se vede e chi è riccu se sà.
- E quissi ellu Perdiscu, lontanu da Gesù Cristu.
- U attu che non potette arrià allo lardu isse che era rancicu.
- Avoglia a recucì quanno lu bucio e più 'rossu ella toppa.
- E quillu che non potette arrià 'ncima alla macchia, se dovette fermà alla fonte ella cornacchia.
- Te va vantenno che ssi tantu ricca, quanno sparti la pizza non te tocca.
- Chi prestu nasce prestu pasce.
- Chi pecora se fà, u lupu se lla magna.
- L'ajo raccommannata a pecora allu lupu.
- "Che ci fa 'u rottu alla pigna!
- U boe ice cornutu all'asenu.
- Nè ppe femmone, nè ppe mule non se va llà de fiume.
- A nèe marzola dura quantu a socera co lla nora.
- Se magna più erba na notte de tramontana che tutte le pecore ella campagna romana.
- Come isse u porco sopre alla taola e marmu, tuttu me pare meno che na festa.
- Chi troa e viole e no lle coglie perde a gioventù e non piglia moglie.
- Quanno n'amicu te ve a troa' quarche piacere gli devi fa', quannu po tu va a retroa' issu,
comensa a biastima' cocì tantu e cocì spissu che pare che tu ata repaga' issu.
- Appee alla ficora ci nasce u ficorillu.
- Oianu sta allo pianu, tuttu turcu e gnente ranu.
- Penza se llu Padreterno se 'mpazzesse e ppe premiu campà ci facesse,
é come se a recordanne troppe ci condannasse, meglio a sta vita non troppu attaccasse.
- Quanno é tempu de castagne, non se fau più gnocchi e sagne, se repune a sotacciola e non se va più alla mola.
- Acqua passata non manna più a mola.
- Quanno vé l'acqua da Santa Lucia, piglia la zappa e vattenne via.
- Ecco l'acqua che arria colle colle, curri Carina mia alle capannelle.
- Tengo na stalla e cavalli rusci piscia unu e piscianu tutti. Che é?
- Tengo na stalla e cavalle roscie passa una nera e le 'mpaorisce tutte. Che è ?
- Siccisa la zappa e chi te lla messa 'mmani !
- Me llo icea sempre mamma !:"E' più liggera a penna che la zappa".
- "Ecco fattu"! Isse a soreca allu attu.
- Poveri passi miei buttati al vento, come la messa del Venerdì Santo.
- Dalle raccia stese faccio pioe a jummelle nucci sbillunghi che portanu e cappelle,
se nne recogliu tanti pe stramacci tutti quilli che a Natale diventanu presutti.
- Nu padre campa centu figli e centu figli non campanu nu padre.
- U porcu che non magna è satullu.
- Avoglia a mette a cravatta allu porcu.
- Chi te u turdu 'mmani e non lu pela, chisà quanno li recapita a fortuna.
- Natale co llu sole, Pasqua co llu tizzone.
- A pecora che fa bbeeeè, se perde u occone.
- Quannu u piru è maturu, casca senza torturu.
- Quanno Dio Creò u cafone, creò prima a sappa e lu sappone.
- U porcu non divenda mai vecchiu, ma u vecchiu divenda porcu.
- Sappi che chi tantu s'abbassa u culu se lli vede.
- Ognunu all'arte se e u lupu alle pecore.
- Chi non magna a magnatu, chi non be a beutu.
- Pazienza vita me se patisci pena, quanno la fatta mai la vita bona.
- Povero me che so chiamato lupo, l'artri fanno i danni e io li pago, ma pe fenì voglio di beato.
- Beatu chi è beatu, a mi non m'è toccatu.
- E lena, montagna non se fau, ma se se fau se fau e fau, senno' non se fau.
- Chi tè la commodità e non se nne serve, non se troa prete che l'assorve.
- Da Marcetelli arrianu i circhiari,solu da Folignu vengu i funari,dalla Ciociaria i ciarammellari,
ogni do scrucchiolanu i somari.
- Niru penne rusciu batte se fa 'nculu zagaratte, zagaratte se reota se fa 'nculu n'atra ota.
- Peppe meo pe Peppe te, io me tengo Peppe me.
- Tale cioccu, tale schiappu.
- A ficora non casca mai lontana dallu ficorillu.
- Quessa è n'arte e nu mestiere ogni surecu è nu picchiere.
- Gl'ommenu che non tè niente da fa, se mette a pettenà i cani.
- Annu nou ogni triste allina revè a ou.
- A ogni male oji se troa u giustu romeddiu, a chi se perde e braghe,centa de vacchetta,
a chi troppu magna, pochi enti alla forchetta,
a chi più no rizza,a giusta pasticchetta,
a chi fa e carzette,scoperchianu a cassietta.
- Sotto l'acqua a fame, sotto a nèe o pane, quanti guai se non refiocca.
- Zippu 'nculu fa le carzette, Giammaria se lle mette, Giammaria non le ozze, zippu 'nculo se lle recozze.
- Pezzutu penne e pelusu attenne, pezzutu casca e pelusu scappa.
- Quanno pioe e tira ventu, pescatore statti dentro.
- Tu va cerchenno ò male come llu medicu, se non te nne va' te caccio na manicciata e enti.
- Fatte i cazzi te fattelli a casta non ji cerchenno chi te roppe l'ossa.
- Se o bee bii, se non o bee vattenne.
- Quanno u boe no ò arà a tempu a tuzzicà.
- Co la ritta jetti jo, po contemo quanti sò. Se so quanti io haio ittu, a mi u puntu e tu sta zittu.
- Se non te 'mparerai meglio li tratti, vidi li fiori e non cogli li frutti.
- Rigattesi mammalucchi i sassi se creeano i gnocchi.
- Chi n'sou somenta pratu recoglie.
- Chi cagna a strada vecchia pè la noà, sa quello che lassa non sa quello che troa.
- Poveru attu meo poveru attu, pè na magnata e soreca s'è mortu.
- A magnà non esse tonto, e a pagà non esse pronto, che verrà quarche accidente, magni, bii e non paghi niente.
- A femmona da pocu, se vede dallu focu.
- Se guardi tutte le fraschi, quallecuna te caccia gl'occhi.
- Co troppi alli a canta' non se fa mai jornu.
- Cane abbaja, boe pasce.
- Cane che abbaja non muccica.
- Non è quesso che te noce, è a pizza 'nculu che te coce.
- Fischia merla che la fratta è longa.
- Alla vecchiaja carzette roscie.
- La donna pettoruta, pure senza dote se marita.
- Fiocca fiocca se o fiocca', so remesse e lena so refattu o pa'.
- Non so pe l'aseni i confetti ne lle mela piane pe lli porci.
- Quannu u alle canta allu patullu, pioe fiocca o se fina u munnu.
- Femmone e focu sdignale gni pocu.
- Non fa bene che è peccatu, non fa male che è sprecatu.
- Ammonte alla costa, l'asenu 'nposta.
- A fame è brutta, ma lo satullu e péggio.
- Pili pili pili, Maria elli lofrini ci tenea tanti pili e se lla carosò, co quilli che remaseru ci fece u masto jl'asenu,
jl'asenu jea a legna co llu mastu e pili e fregna.
- Tre femmone e tre nuci, non pozzu stà 'nnascuci.
- E lenticchie nostre le orrianu tutti,lente alla terra e careche alla pigna.
- Quanno u porcu è satullu oteca u scifu.
- E meglio mela vau alli porci.
- L'agnellu manzu se bee du pecora.
- Chi non sa ogne e trafanà a stu munnu che cazzo sta a fa.
- Chi va do' no' è 'nvitatu o è mattu o è 'mbriacu.
- Io me nne vajo a lettu, co la Madonna appressu, co l'angeli cantenno e Gesù Cristu predichenno.
- Che o ? A botte piena e la moglie 'nmbriaca?
- Mugli e boi elli paesi tuoi.
- Chi tè la moglie bella sempre canta,che tè pochi quattrini sempre conta.
- Chi bella ho apparì tutti mali ata soffrì.
- Sotacciu sotacciu, quello me fà io te refaccio.
- Quanno se pota, se scacchia e se rama zi Raffaele non se chiama,
quanno è ora e vennegnà zi Raffaele de qua e zi Raffaele de llà.
- Chi tè farina e lena, prestu fa a cena.
- I guai ella ticama li sà solu a cucchiara che li mesteca.
- Alla casa elli bigozzi non ci manchenu mai i tozzi.
- Che ci 'o a vangà? piglia qua e butta là!
- A chi raschia troppu a pigna gli remanu i cocci n'mani.
- U lebbere do' nasce, more.
- Addo' se scareca jl'asenu, remane u tortorillu.
- Ogni zampata 'nculu spegne 'npassu.
- A pigna ntronata va cent'anni pe lla casa.
- EHHH!!! Ecco più lei sassi e più so macere.
- A ogni stretta e culu ci nne cape unu.
- Isse u sciangatu allu scocitu, preche' non te recuci che sciccisu ??
- Romolo che o'? Nu picchiere e vinu o nu biscottu ? Eh !! Me cci ll'ammollo!
- Chi non vo camminà, sale a cavallu.
- Chi nasce bruttu, non pò morì bellu.
- Chi nasce tunnu, non pò morì quadru.
- Chi nasce lima, non po morì raspa.
- Chi gallina nasce, n'terra ruspa.
- 'Na fiàra e fócu è bòna pure allu mese e agosto.
- Rentra che te stà a reparà o palianu ?
- Ognuno sa o se e Dio li sa tutti.
- Tengo n'a stalla e cavalli rusci, piscia unu e piscianu tutti? Che so ?
- Tengo na stalla e cavalli rusci ne entra unu niru li caccia tutti. Che cosè ? munnolu
- Tra amore e fume, non vede più lume.
- 'O bbonu è bbonu, o meglio è meglio.
- Ci sta n'mbrancu e pecora nere, passa u lupu e no le vede,
passa u rre e la regina e nne pistanu na dozzina! Che so..??? ( ferelle )
- Fa 'o bene e scordatenne, fa 'o male e pensaci.
- Chi se more se ne va alla fossa, chi remane se consola e spassa.
- Tutti i morti se lli piagne Marta, Marta chi se lla piagne quanno è morta?
- O pane egl'atri tè 7 croste e lla mollica è la più tosta.
- Fatte i cazzi te, se non t'arricchi te mantè.
- Infatti chi se fà i cazzi se campa cent'anni e po se retorna.
- Te sse pozza magnà un cane accantu all'acqua, cocì magna e be.
- Vipera velenosa, serpe gialla Felippa Brutta de Capulailla.
- L'ou a Pasqua e la parola quanno recasca.
- Quann'ero porcu io, tutta sà ianne non ne jea.
- Maria che pocu fila u sabato s'aina.
- Paricu comparicu com'è u rungio ci fecemo u manicu.
- A allina ceca a notte ruspa.
- Ha troatu Cristu a mète e lla Madonna a fa i barzi.
- A orbe che non potte arrià all'ua, isse che no è fatta.
- Aria roscia, o piscia o soffia.
- Quanno che pigli moglie l'occhi spanni, non è callaru vecchiu che lu recagni.
- Conta che te reconta, è sempre a meglio pecora che manca.
- A fatta a fine ell'agnellu, tess'è abbottata a trippa e tess'è retiratu l'uccellu.
- Quanno a femmona move l'anca o è puttana o pocu ci manca.
- Niente rappara quantu ellu tempu.
- Chi ella robba se se spodesta, piglia a mazza e dagli n'testa.
- ROMA ROMA, i vecchi l'ammazza e li giovani li doma.
- Va a Roma pe laorà, prega Dio e non troà.
- A verità noce.
- Carta che te noce non se legge.
- A moglie che responne allu maritu, porta sempre u muccu ammaccatu.
- U puntu e lla pezzòla mantengu a famigliola.
- Mai cascata fù bona.
- A allina e che non feta, è sempre pollastra.
- Quanno pioe e male tempu fà, alle casi egli'atri non se cci va.
- Chi troppi la tira, la stucca.
- Che facemo ??? Le battemo o le crullemo ?? MMa!!! Io guaci guaci le spetto pe tterra.
- O troppu attrippa e lu coperchiu noce.
- Quanno toneta a forcheielli (localita' del m.nuria) piglia a frusta e remitti l'agnelli.
- Lecca e relecca e lo mele scortò.
- Tempu e fantacia prestu mutenu.
- sopra allo cottu l'acqua bollita.
- Amore e mercanzia non vau fatti 'ncompagnia.
- Mugli e guai, o prestu o mai.
- Quissu fa mmiu mmiu, frega u mortu e llu viu.
- Si peggio ellu callaru, o tigni o coci.
- Parlà co ti è come fa a corre co lli lebberi 'nmontagna.
- A merda più la mestechi e più puzza.
- Chi non te' gl'ortu e non se fa u porcu, va tuttu l'anno co'llu collu attortu.
- Quanno u diaolu se cci mette, entra pure alle reseche elle porte.
- Quissu! non muje, non tuje, no a paura e mancu fuje.
- Poca forza, rabbia mena.
- Che corba nne t'è u attu, se llu padrone è mattu ??
- A vedova che fa vedovanza u mortu se llu piagne e llu viu lu pensa.
- A matina mena a coa che la sera non te gioa.
- Asenu vecchiu mmastu nou.
- Se pioe dell'ascenzio' d'ogni spiga ne lea 'ncanto'.
- I 4 Aprilanti, 40 jorni contanti, se cci repiscia a allina sò n'atra quindicina, se cci canta u cucù sò n'atri ventidù.
- O turdu o merola fu,a coa la veddi.
- Acqua, ventu e focu, che Dio gli dia locu.
- Chi arrubba fa a robba, chi laora fa a gobba.
- Chi laora magna, chi non laora magna e bee.
- E' meglio cascà dallu pecone che dalla cima.
- A allina feta e llu alle strilla u culu.
- Chi jà fatti i pei,ji fecesse pure e scarpi.
- Allu porcu,a magnà,se ji a quanno è lu teo.
- Cottu o cruu,u focu jà vistu.
- Opera fenita che Dio la beneica.Chi l'ha fatta quist'anno la pozza refà natr'anno.
- O friddu a Gennaru - fa riccu u ranaru.
- Se va bene a matina - tuttu u jornu cammina.
- Dopu l' amarezza - tuttu pò s' apprezza.
- Co llu focu, femmone e mare - ci sta pocu da scherzane.
- U sassu che ruggica non porta u mucchiu.
- Tu sì orbe e io sò tassu - tu e furba ma io te passo.
- Gennaru co lu tempu bellu - Febbraru co lu mantellu.
- L' usanza è na ruzza che se ne rie e ogni lima.
- U ramu pinu e frutti - se piega a tutti.
- Moru più pecore che abbacchi.
- Chi fa festa tutti i jorni no aspetta a Domenica.
- Chi va appressu allu prudente - mai se nne pente.
- Tre cose garbanu u villanu - u piacere, a creenza e lo pioe pianu.
- A chi te pò leà tuttu - agli quello che ò.
- Genitori e insegnanti - tengu sempre n' occhiu n'anzi.
- Nèe e Febbraru - festa allu ranaru.
- Do passa l' aratru ella tempesta - lassa sempre u surecu ella miseria.
- E meno rischia - quillu che se nne frega.
- Chi ho cagnà a moglie - a Febbraru la mette allu sole.
- Vale più unu a fà - che centu a commannà.
- Chi non pensa a quello che ice - è sempre 'nfelice.
- L' oru te fa surdu - e lla fortuna ciecu.
- Socere e cognate - so spine avvelenate.
- Chi non sa fà - non sa commannà.
- Sempre va a stentu - chi mai è contentu.
- Panugni, spigni e tira - ogni rota gira.
- U sgherzu è bellu - quanno dura pocu.
- Chi va a nozze senza n'vitu - è male vistu e male servitu.
- Maggiu tuttu ventu - porta paglia e no frumentu.
- No buttà vecchie ciavatte - se quelle noe non l' ha fatte.
- E zampate ella jocca - non fau male alli pucini.
- Maggiu soleggiatu - a frutta è a bon mercatu.
- Quanno maggiu se reota - revè Aprile n' atra ota.
- Tantu bene balla - a chi a fortuna gli sona.
- Ice " Mamma !" è ice amore - u refuggiu e ogni core.
- A malaicenza è ciammotta - segna sempre ddo passa.
- I veri oluri so muti.
- E chiacchiere elle amiche - sembranu rose, ma so ortiche.
- Alla prima botta non casca a pianta.
- Allu dubbiu e allo male - cerca aiutu a San Pasquale.
- Parlemo e meno, che lu silenziu è de oru - iciu i taciturni tra issi.
- A allina che non becca - a già beccatu.
- I temporali e li dispiaceri - da lontanu so più niri.
- Niciunu tè cari - i parenti avari.
- I pollastri elli vecini - sembranu tacchini.
- Chi s'è magnata già a foglia - a seconda non lu m' broglia.
- Chi delittu non commette - u rosciore non lu mette.- U boe ice cornutu all' asenu.
- Chi sfascia e raccommota non perde mai tempu.
- I peggiu circhi so quelli che schiattanu.
- Attacca u cantu che lla grazzia è fatta.......chi ferra 'nchioa e chi la fa l'aspetta.
- Chi resparagna.......spreca.
- E che jemo coglienno l'acqua co llu canestru.....!!!!
- E s'è rannuelatu 'ntornu 'ntornu....chisà se bbo oglia pioe in eterno.
- Chi passa pe sta strada e non saluta... che possa esse l'uldima passata!
- Doppu la terza brina o acqua o farina.
- Se pioe na notte de giugnu....leva pane,vinu e untu.


Per il significato di alcune parole provate a cercare nel Dizionario,-Lessico

Informazioni Sede
Mail Proprietario
Indirizzo Sede
Torna ai contenuti